W.F. Hermans wijkt uit naar Amstelhotel

AMSTERDAM, 1 FEBR. Niet in de Amstelkerk, zoals was aangekondigd, maar in het Amstelhotel heeft de schrijver W.F. Hermans vanmiddag In de mist van het schimmenrijk gepresenteerd, het boekje dat hij heeft geschreven als boekenweekgeschenk. Iedereen die zich vanmiddag op het Amstelveld voor de persconferentie meldde, kreeg van de CPNB het verzoek naar het hotel aan de overkant van de Amstel te gaan.

Directeur Henk Kraima van de CPNB wilde niet het risico lopen dat de bijeenkomst door bommeldingen verstoord zou worden. “Er hoeft maar één gek de telefoon te pakken en je moet alles ontruimen.” Daar kwam bij dat het Amstelhotel volledig particulier terrein is, terwijl de gemeente voor 12,5 procent in de Amstelkerk participeert. Amsterdam heeft indertijd besloten Hermans niet te laten optreden in gemeentelijke instellingen en de schrijver heeft daarop gezegd niet meer in een gemeentelijk gebouw te zullen verschijnen.

De gemeente Amsterdam heeft haar boycot van W.F. Hermans nu overigens officieel opgeheven. Burgemeester Van Thijn heeft de schrijver vrijdag in een brief laten weten dat hij "zeer welkom' is in Amsterdam. “U behoort tot de grootste schrijvers van deze tijd,” aldus van Thijn. “Natuurlijk is het een grote eer voor onze stad als u van tijd tot tijd ons culturele leven met uw aanwezigheid opluistert.”

De burgemeester gaat niet zo ver dat hij het boycotbeleid van de gemeente Amsterdam inzake Zuid-Afrika betreurt. Ook biedt hij geen excuses aan voor eerdere besluiten en uitlatingen. Van Thijn schrijft zijn brief alleen, zegt hij, omdat er van verschillende kanten op is aangedrongen. Hij herinnert eraan dat de Verenigde Naties indertijd hebben gevraagd het regiem in Zuid-Afrika te isoleren. Amsterdam heeft daarop besloten kunstenaars die daar optraden of lezingen hielden niet meer te uit te nodigen voor gemeentelijke activiteiten en hun geen subsidies, stipendia of andere beloningen meer te geven. “Helaas bevond u zich als één van de zeer weinige Nederlanders op de door de Verenigde Naties samengestelde lijst van schrijvers en kunstenaars die zich niets van de, door de VN gesanctioneerde, internationale solidariteitsactie heeft willen aan trekken. Dat was uw keuze.” aldus Van Thijn.

In zijn brief wijst de burgemeester erop dat de omstandigheden in Zuid-Afrika zich nu zodanig hebben veranderd dat de VN-resoluties hun werking hebben verloren. Met het wegvallen van deze resoluties is ook al geruimte tijd de basis onder het gemeentelijk boycotbeleid verdwenen. Het gemeentebeleid zal zich voortaan richten op een vrije uitwisseling van kunstuitingen uit en naar Zuid-Afrika om bij te dragen aan "de opbouw van een niet-racistisch, democratisch Zuid-Afrika.'

Het door Hermans geschreven boekenweekgeschenk verschijnt in een oplage van 582.000. Het heeft daarmee in Nederland de grootste eerste druk aller tijden. Het is een oorlogsdagboek, geschreven door de student Karel R., een schuilnaam volgens Hermans. Vanaf 10 maart is het gratis verkrijgbaar bij aankoop van twintig gulden aan boeken.