Vice-premier vraagt nieuwe kans voor Irak

BAGDAD/ LONDEN, 1 FEBR. De Iraakse vice-premier Tareq Aziz heeft de tegenstanders uit de Golfoorlog gisteren opgeroepen Irak een nieuwe kans te geven, het handelsembargo te versoepelen en de relaties met de regering in Bagdad te normaliseren.

In een vraaggesprek met de Britse BBC beschuldigde Tareq Aziz de vorige Amerikaanse regering ervan de mate van naleving door Bagdad van VN-resoluties opzettelijk te heben gebagatelliseerd, omdat zij het internationale handelsembargo tegen Irak “wilde gebruiken als politiek werktuig om de regering van Irak te destabiliseren”. Hij riep de nieuwe regering van president Bill Clinton en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op “op een objectieve, zakelijke wijze” deze kwestie te bespreken.

De leider van de jongste VN-inspectiemissie in Irak , Maurizio Zifferero, onderstreepte echter tegelijkertijd dat het handelsembargo niet moet worden versoepeld tot Bagdad alle buitenlandse bedrijven die aan zijn mucleair bewapeningsprogramma hebben meegewerkt, heeft bekendgemaakt. Irak heeft onlangs een deel van zijn leveranciers aangemeld. Zifferero kondigde bovendien aan nog problemen te verwachten met de vestiging van een lange-termijn controlesysteem op de Iraakse wapenindustrie.

Tareq Aziz verzekerde tevens dat zijn land niet van plan is een nieuwe aanval op Koeweit te lanceren. Maar hij wilde niet met zoveel woorden zeggen of president Saddam Hussein alle aanspraken op het naburige emiraat heeft opgegeven.

De vice-premier klaagde dat de Britse regering tijdens de crisis over de Iraakse bezetting van Koeweit ten onrechte miljoenen dollars aan Iraakse tegoeden had bevroren. Als dat geld zou worden vrijgegeven, voor humanitaire doeleinden, worden twee in Irak wegens illegale grensoverschrijding gevangen Britten misschien vrijgelaten, aldus Tareq Aziz. Hij zei dat de mannen gevangen bleven omdat de Britse regering “geen begrip toont voor het lijden, de moeilijkheden van het Iraakse volk”. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken liet onmiddellijk weten dat het geld pas wordt vrijgegeven wanneer Irak alle VN-resoluties heeft uitgevoerd. (Reuter, AP)