Shultz: Bush stelde zijn rol in "Irangate' onjuist voor

NEW YORK, 1 FEBR. Ex-president George Bush heeft als vice-president in 1985 en 1986 zijn rol in en kennis omtrent het Irangate-schandaal verkeerd voorgesteld. Dat staat in de memoires van oud-minister van buitenlandse zaken George Shultz, waaruit Time Magazine deze week uittreksels publiceert.

Volgens Shultz was Bush aanwezig op verscheidene bijeenkomsten waar werd gepraat over de levering van wapens aan Iran in ruil voor de vrijlating van Amerikaanse gijzelaars in Libanon. Bush schaarde zich bij die gelegenheden onder diegenen die voorstander waren van deze ruil, die leidde tot het grootste schandaal van Ronald Reagans presidentschap, aldus Shultz. Bush op zijn beurt heeft volgehouden destijds niet op de hoogte te zijn geweest van de bijzonderheden van het wapens-voor-gijzelaarsprogramma.

Shultz, die onder Reagan minister was, schrijft dat Bush “was op een belangrijke bijeenkosmt waarvan ik op de hoogte ben, op 7 januari 1986. Hij maakte geen bezwaar tegen het voorstel voor wapenleveranties aan Iran met het duidelijke doel om gijzelaars vrij te krijgen”. Hij zegt voorts “verbaasd” te zijn geweest toen hij in 1987 in een vraaggesprek in The Washington Post las dat volgens Bush op bijeenkomsten in het Witte Huis in 1985 en 1986 niemand scherp bezwaar had gemaakt tegen het programma.

Shultz heeft daaraan een andere herinnering. Op 9 november 1986 had hij een verhitte discussie met Bush. “Ik bracht mijn standpunt naar voren: ik wist niet veel over wat in feite was gebeurd, maar ik wist dat bij tenminste een gelegenheid een poging was gedaan tot een ruil van wapens voor gijzelaars. Bush vermaande me, en vroeg me nadrukkelijk of ik me realiseerde dat er met Irak belangrijke startegische doeleinden werden nagestreefd. Ik herinnerde hem eraan dat hij aanwezig was geweest op een bijeenkomst waar wapens voor Iran en de vrijlating van gijzelaars waren voorgesteld, en dat hij geen bezwaar had gemaakt, ondanks de bezwaren van zowel (ex-minister van defensie) Caspar Weinberger als mij.” Shultz memoires komen in het voorjaar uit. (Reuter, AP)