Protest bisschoppen tegen regels euthanasie

DEN HAAG, 1 FEBR. De Nederlandse bisschoppen hebben gisteren per brief een dringend beroep op de Tweede Kamer gedaan om euthanasie in alle gevallen te vervolgen. De brief aan alle Kamerleden is verzonden omdat de Kamer morgen begint met de definitieve behandeling van de Wet op de Lijkbezorging. De wettelijke regeling voor een meldingsprocedure inzake euthanasie krijgt hiermee feitelijk haar beslag, aldus een verklaring van de bisschoppenconferentie.

De bisschoppen “onderschrijven met nadruk de strafbaarstelling van de actieve levensbeendiging”, aldus de brief. Zij zijn echter ongerust over de vraag of ook daadwerkelijk strafvervolging zal plaatshebben. Weliswaar kan de meldingsprocedure hiervoor dienen, maar alles zal ervan afhangen of ook tot strafvervolging wordt overgegaan als de toetsing van het medisch handelen negatief uitvalt. Bovendien ligt bij de voorgestelde procedure het initiatief voor de melding bij de arts. Als hij niet tot melding overgaat, vindt er in de regel geen toetsing plaats.

“Twijfel is er bij ons vooral als het gaat om de vraag of bij de beoordeling van het normaal medisch handelen voldoende rekening gehouden zal worden met de volstrekte ontoelaatbaarheid van actieve levensbeendiging”, aldus de bisschoppen in hun brief.

In het verleden hebben de bisschoppen zich herhaaldelijk in het euthanasiedebat gemengd. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1984 tijdens de hoorzitting van de Staatscommissie euthanasie. Een jaar later publiceerden de bisschoppen het herderlijk schrijven "Lijden en sterven van zieken'. In 1989 wendden zij zich ter zake tot kabinetsformateur Lubbers. Drie jaar later wezen de bisschoppen er nogmaals op “dat elk opzettelijk levensbeendigend handelen onaanvaardbaar is, ook als mensen stervende zijn of als vitale functies beginnen te falen”.