Plan Kosto voor selectie gevangenen naar achtergrond

HILVERSUM, 1 FEBR. Buitenlandse gedetineerden moeten hun straf uitzitten in aparte inrichtingen, als zij na hun straf Nederland worden uitgezet. Dat opperde staatssecretaris Kosto (justitie) zaterdag voor de TROS-radio.

De staatssecretaris wil ook de mogelijkheid onderzoeken of delinquenten geselecteerd kunnen worden op hun achtergrond en de aard van het gepleegde misdrijf. Met deze maatregelen wil Kosto de veiligheid in de penitentiaire inrichtingen verbeteren.

Het idee van Kosto stemt overeen met de suggesties van de Bond van Personeel van Straf- en aanverwante Inrichtingen (BPSAG). De BPSAG heeft met de staatssecretaris gesproken naar aanleiding van de gewelddadige ontsnapping van drie gedetineerden uit de Grittenborgh op 6 januari. Daarbij werd een aantal bewaarders door gewapende gedetineerden gegijzeld en liep een personeelslid steekwonden op.

Volgens de woordvoerder van de BPSAG, H. Aalders, moeten “de leeuwen en de wolven” binnen de muren van de gevangenis worden gescheiden van de niet-gewelddadige criminelen. Op die manier kan er volgens Aalders “personeelstechnisch meer ruimte” komen. Wanneer deze differentiatie wordt doorgevoerd zouden op een afdeling met geweldplegers meer bewaarders kunnen surveilleren, en op een afdeling met fraudeurs minder. Nu zitten gevangenen die verschillende delicten hebben gepleegd vaak in dezelfde afdeling.

Kosto noemde zaterdag het voorbeeld van buitenlanders die op Schiphol zijn gearresteerd en na het uitzitten van hun straf Nederland moeten verlaten. Deze groep hoeft zich niet voor te bereiden op terugkeer in de Nederlandse samenleving. Kosto opperde de mogelijkheid deze groep in één gevangenis te detineren, en voor een week goed gedrag een dag minder uit te laten zitten. Zo zouden zij zich positiever opstellen in de gevangenissen.