Minder salaris door automatiseringsfout

ROTTERDAM, 1 FEBR. Door een fout in de automatisering hebben ongeveer 15.000 onderwijskrachten deze maand minder tegemoetkoming in de ziektekosten ontvangen.

Bovendien kregen 7500 leraren minder salaris. Dit heeft het ministerie van onderwijs gisteravond meegedeeld. De maximale tegemoetkoming in ziektekosten die een gezin in januari ontvangt, is 1500 gulden bruto. Door de fout is maximaal 500 gulden minder uitgekeerd. Ongeveer 7500 leraren met een zogenoemde "salarisgarantie' kregen 200 gulden netto minder op hun rekening gestord. In februari zal de verrekening plaatshebben. Leerkrachten die in geldnood komen, kunnen bij hun schoolbestuur een voorschot vragen.