Lubbers in Davos: sneller naar één Europees muntstelsel

DAVOS, 1 FEBR. Minister-president Lubbers is voorstander van een “versnelling” ("speed up') van het proces naar één Europees muntstelsel. Dat zei hij dit weekeinde in de Zwitserse wintersportplaats Davos in een toespraak voor een gehoor van voornamelijk ondernemers en politici.

Volgens het verdrag van Maastricht gaat de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) hetzij op 1 januari 1997 in, met ten minste zeven van de twaalf EG-leden, hetzij op 1 januari 1999 met zoveel lidstaten als er kunnen voldoen aan de strenge eisen van inflatie, begrotingstekort en nationale schuld. Lubbers zei in zijn rede voor het World Management Forum in Davos dat de EMU zo essentieel is voor het Europese integratieproces, dat de EG-landen nu al moeten beginnen met een groeiende cohesie van hun monetaire politiek.

“Ik bedoel daarmee niet dat men het formele moment waarop de monetaire unie in werking treedt, moet vervroegen, maar dat men in de praktijk al meer en meer naar die unie toegaat.”

In een toelichting op zijn stellingname zei de premier naderhand: “Wat ik vooral wil zeggen met "speed up' van het proces is dat we als lidstaten niet ieder voor zich ons op de EMU moeten gaan zitten voorbereiden, maar dat we die inspanningen al steeds meer coördineren.” Volgens Lubbers had de Portugese premier, Cavaco Silva, hem na afloop van zijn speech meegedeeld het voorstel om het proces te versnellen volledig te steunen.

Minister van financiën Kok, eveneens aanwezig op het World Management Forum, zei zondag dat de oproep van Lubbers geheel in overeenstemming is met de afgesproken lijn in de EG om de cohesie op monetair terrein in de komende jaren steeds verder te vergroten. “Voor veel mensen lijkt 1997 nog zo ver weg, maar als je de EMU op die datum wilt realiseren, moet er hard aan worden gewerkt, niet het minst ook op het gebied van de begrotingsdiscipline.”

Als je gaat praten over versnelling van het proces moet je je volgens minister Kok realiseren dat je ook voor de vraag komt te staan of je de eis wilt handhaven dat in 1997 ten minste zeven van de twaalf landen kunnen meedoen. Op die door hem zelf gestelde vraag gaf Kok geen antwoord. “De beste manier van speeding up is zo spoedig mogelijk als land te voldoen aan de gestelde financiële eisen. Als je er niet naar toe groeit, wordt het straks erg moeilijk de monetaire unie ineens in te stellen.”

Kok voegt er overigens aan toe geen voorstander te zijn van een “geïsoleerde EMU”, een monetaire unie die niet parallel loopt met verdere politieke integratie. “Die politieke integratie moet erbij, die beide zijn onverbrekelijk. Ik ben een tegenstander van verhalen van: alleen de economische integratie is interessant, met de rest zien we wel. De economische en monetaire integratie is daarbij, moet ik toegeven, natuurlijk wel de kernfactor: als het met het EMU-proces de verkeerde kant op gaat, zal dat onvermijdelijk ook met de economische integratie gebeuren.”

Bondskanselier Helmut Kohl heeft tijdens een ontmoeting met president Mitterrand eveneens aangedrongen op een versnelling van het EMU-proces. In een toelichting daarop afgelopen week in Nederland zei Kohl dat die uitspraak vooral bedoeld was geweest als tegenwicht tegen mensen die het proces willen vertragen. “Dat proces mag hoe dan ook niet langzamer gaan dan in Maastricht is vastgesteld. Uiteindelijk gaat het erom dat de landen aan de gestelde criteria voor dat ene muntstelsel moeten voldoen. Als dat sneller het geval is dan in in 1997, zeg ik: waarom eigenlijk niet.”

    • Rob Meines