In Nederland sterven jaarlijks 130.000 mensen. In ...

In Nederland sterven jaarlijks 130.000 mensen. In 50.000 gevallen is de dood het gevolg van een beslissing van een arts.

Vorig jaar werden de gegevens bekend van de commissie-Remmelink, die op verzoek van het kabinet “de medische praktijk inzake euthanasie” onderzocht. Hieruit bleek dat in 1990 2.300 gevallen van zuivere euthanasie voorkwamen. Dat wil zeggen dat een arts doodde op verzoek van de patiënt. Daarnaast werden 400 gevallen van hulp bij zelfdoding geregistreerd. Berekend over alle 130.000 sterfgevallen in Nederland is het aantal gevallen van euthanasie 1,8 procent.

Ongeveer 1.000 patiënten werden in 1990 zonder uitdrukkelijk verzoek gedood. In 22.500 gevallen besloot de arts pijnstillers toe te dienen met als gevolg dat de dood versneld werd. In een even groot aantal gevallen besloot de arts tot niet behandelen met hetzelfde gevolg.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat verreweg de meeste medische beslissingen omtrent het levenseinde genomen worden door verpleeghuisartsen (56 procent). Daarna komen specialisten (40 procent) en huisartsen (34 procent). Daarbij viel op dat verpleeghuisartsen meestal besluiten tot het toedienen van pijnstillers of staken van de behandeling, terwijl huisartsen het meest frequent overgaan tot euthanasie of hulp bij zelfdoding.