Grote aardgasvondst in Noord-Friesland

ASSEN, 1 FEBR. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft een belangrijke gasvondst gedaan bij het Noordfriese dorpje Anjum. Uit proefboringen is gebleken dat er tenminste 20 miljard kubieke meter aardgas in de grond zit.

Vorig jaar werd er in ons land 45 miljard kubieke meter aardgas verbruikt. Het gasveld is na de ontdekking van de gasbel bij Slochteren (2700 miljard kubieke meter), de op twee na grootste vondst. Bij het Drentse Annerveen en op Ameland werd respectievelijk begin jaren zeventig en begin jaren tachtig 70 en 60 miljard kubieke meter gevonden.

Hiervan is de helft nu gewonnen. Woordvoerder H.J. Kievits van de NAM noemt de vondst van groot belang. “Het bevestigt ons vermoeden dat de kans op succesvolle boringen in dit gebied dat uitloopt in de Waddenzee erg groot is. De zandsteenlagen waaruit in Groningen en Friesland gas wordt gewonnen blijken zich uit te strekken.” Om de definitieve hoeveelheid gas aan te tonen worden in maart enkele weken lang testen verricht bij de boorput.

Hierbij wordt onder meer het drukverval en de stroomsnelheid van het gas gemeten, waardoor een vrij definitieve schatting kan worden gemaakt over het aanwezige volume. De NAM wist het gasveld bij Anjum te traceren met behulp van drie dimensionale seismiek, waardoor de structuur van de ondergrond tot op kilometers diepte in zeer kleine details kan worden onthuld. Door gebruik van de 3D-seismiek, waarmee begin jaren tachtig werd begonnen, is één op de twee exploratieboringen succesvol. Eind vorig jaar werd bij Anjum gestart met de proefboring. Binnen enkele jaren hoopt de aardoliemaatschappij het gasveld in produktie te nemen.