DSM: voorlopig geen gedwongen ontslagen

ROTTERDAM, 1 FEBR. Op korte termijn vallen bij het chemieconcern DMS geen gedwongen ontslagen. De 800 tot 1000 personeelsleden die binnen 2,5 jaar moeten verdwijnen, zullen via afvloeiingsregelingen en externe bemiddeling het bedrijf verlaten.

Dit zijn de vakbonden en de directie van DSM afgelopen weekeinde overeengekomen. De komende 2,5 jaar moeten alle 58-plussers het bedrijf verlaten, voor mensen van 45 jaar en ouder wordt buiten het bedrijf naar werk gezocht. Indien dit niet lukt, blijft deze groep binnen DSM werkzaam. Deze bepaling geldt niet voor de werknemers jonger dan 45 jaar. Zij moeten binnen één jaar met behulp van DSM werk buiten de poorten van het chemieconcern hebben gevonden. Is dat niet het geval, dan dreigt gedwongen ontslag. De bonden hebben positief gereageerd op het sociaal plan.

Minder tevreden zijn de vakorganisaties over de voorstellen van DSM voor een nieuwe, éénjarige collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). DSM wil de Vut-leeftijd, die momenteel op 60 jaar ligt, volgend jaar verhogen naar 62 jaar. Voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar, zal DSM de volledige Vut-premie betalen. De overigen moeten zelf sparen voor hun Vut en leveren hiervoor maximaal 8 procent van hun jaarinkomen in. Nu betaalt het ministerie van sociale zaken de Vut-regeling, een afspraak die voortkomt uit het mijnverleden van het chemieconcern. Als tegemoetkoming voor de kosten van deze spaarregeling biedt DSM een maandelijkse bruto-uitkering van 1 procent. Wie geen gebruik maakt van de spaarregeling ontvangt toch de financiële toeslag. DSM heeft geen verdere loonsverhoging geboden. De vakbonden hadden toegezegd hun lonen te matigen, indien de partijen tot overeenstemming over de Vut en een 5-ploegendienst kwamen. Nu dat niet het geval is, wil de Industriebond FNV een loonsverhoging van ten minste 2 procent.