Begemann krijgt minder voor Bredero

ROTTERDAM, 1 FEBR. De Koninklijke Begemann Groep, het bedrijvenconglomeraat van J. van den Nieuwenhuyzen, krijgt 70 miljoen gulden minder voor dochteronderneming Bredero Price dan aanvankelijk was voorzien. Hierdoor zal de netto winst over 1992 beduidend lager uitvallen dan het jaar daarvoor (1991: 85 miljoen gulden). Dit heeft Begemann gisteren bekendgemaakt.

Afgelopen weekeinde bereikte Begemann overeenstemming met het Amerikaanse Dresser Industries over de verkoop van Bredero Price (buizenbekleding voor de olie- en gasindustrie). Dresser betaalt 290 miljoen gulden. Dit bedrag zal nog dit kwartaal in contanten worden voldaan en moet de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van Begemann, een conglomeraat van 130 industriële bedrijven, versterken. De solvabiliteit (percentage eigen vermogen van het totale vermogen) bedraagt nu 29 procent.

Eind vorig jaar liet Begemann weten dat Bredero Price (omzet 1990: 127 miljoen gulden, 1300 werknemers) verkocht zou worden voor 360 miljoen gulden aan een groep investeerders onder leiding van Charterhouse Development Capital Limited in Londen. Deze transactie ging echter op het laatste moment niet door omdat, volgens Begemann, Charterhouse een aantal aanvullende eisen stelde die een belangrijke vermindering van de opbrengst tot gevolg hadden.

Voor Begemann was dit aanleiding om het overleg met Charterhouse te beëindigen. Op 12 januari, toen Begemann er nog vanuit ging dat Charterhouse Bredero Price zou overnemen, verwachtte het concern een hogere netto winst dan in 1991. Nu is deze winstverwachting naar beneden bijgesteld.

Vorige week vrijdag werd de handel in aandelen Begemann op de Amsterdamse effectenbeurs opgeschort. De beurs wilde duidelijkheid over de verkoop van Bredero Price, nadat Charterhouse had ontkend dat de verkoop rond was. Vanmorgen werd de handel in Begemann hervat. Het aandeel opende op 60 gulden, 2,50 gulden lager dan de slotkoers van vrijdag. In de loop van de ochtend zakte de koers verder naar 58 gulden, maar er waren geen kopers in de markt die het aandeel voor deze prijs wilde aanschaffen.

Begemann verwacht dat het operationele resultaat (bedrijfsresultaat en financiële baten en lasten) over 1993 - ondanks de lagere opbrengst van Bredero Price - belangrijk hoger zal uitvallen dan over 1992. Begemann voert als redenen hiervoor aan “het opheffen van verliessituaties, gecombineerd met de lagere rentelasten en autonome groei”.