Auschwitz-monument ernstig beschadigd

AMSTERDAM, 1 FEBR. Het monument ter herdenking van de deportatie van joden naar het concentratiekamp Auschwitz in het Amsterdamse Wertheimpark is het afgelopen weekeinde ernstig beschadigd. De vernielingen werden aangebracht kort voordat het monument, een vergrote replica van het origineel dat tot voor kort op de Oosterbegraafplaats stond, zondag opnieuw werd onthuld.

Het ontwerp van beeldhouwer Jan Wolkers, bestaande uit zes spiegelpanelen onder glas, werd met een hard puntig voorwerp bewerkt. De beschermende glaslaag werd versplinterd. Volgens een woordvoerder van de gemeente is onduidelijk of ook de spiegels beschadigd zijn.

Ondanks de beschadigingen werd het monument gisteren tijdens de jaarlijkse Auschwitz-herdenking onthuld door de zoons van Wolkers. Hoewel bij het monument geen antisemitische leuzen of tekens zijn aangetroffen gaan zowel Wolkers als het Auschwitz-comité er vanuit dat het een doelbewuste actie betreft. Het park was in het weekeinde voorafgaand aan de herdenking voor het publiek gesloten. De beschadigingen werden dan ook pas bij de opening van het park op zondagochtend geconstateerd.

De Amsterdamse politie onderzoekt de vernieling met een team van acht rechercheurs. Er is een apart telefoonnummer ingesteld voor tips. Tot nu toe ontbreekt elk spoor van de daders, aldus een woordvoerster van politie.

In reacties spraken tal van organisaties hun afschuw uit over de vernieling. De Amsterdamse burgemeester, Van Thijn, verklaarde tijdens de onthulling diep geschokt te zijn.

Vanmiddag zal om kwart voor vijf vanuit de Mozes- en Aäronkerk een stille tocht worden gehouden naar het Auschwitz-monument. De coördinator van het Mozeshuis heeft opgeroepen tussen vijf en zeven uur vanavond bloemen te leggen op het beschadigde monument.