Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Industrie

Schade loopt op tot 435 mln; WIR-fraude: fiscus daagt 80 bedrijven

DEN HAAG, 9 DEC. Het bedrijfsleven heeft in 1988 ten onrechte voor een bedrag van 435 miljoen gulden aan WIR-investeringpremies geclaimd. De Belastingdienst zal tegen ruim tachtig bedrijven juridische stappen ondernemen die met de WIR hebben gefraudeerd.

Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) vanmorgen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vorig jaar bleek al uit onderzoek van de Belastingdienst dat na het beruchte WIR-weekend van eind februari 1988 in totaal voor circa 2,2 miljard gulden aan investering door het bedrijfsleven onjuist is aangemeld. Op die manier heeft het bedrijfsleven ten onrechte een bedrag van ruim 260 miljoen gulden geclaimd.

Minister Kok (financiën) zei toen dat “alle aanvragen tot het bot worden uitgezocht”. Ook de Kamerleden Vermeend en Vreugdenhil (fiscaal woordvoerders van Pvda en CDA) drongen aan op een vervolgonderzoek. Uit dit onderzoek blijkt nu dat de "WIR-actie 2' een bedrag van 140 miljoen gulden heeft opgeleverd.

Van Amelsvoort schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat het bedrag van 435 miljoen gulden “niet alleen betrekking hebben op fraude, maar ook op normale correcties”, zoals een verschil van juridisch inzicht. Hierbij gaat het in totaal om een bedrag van 35 miljoen gulden.

De WIR werd op 28 februari 1988 afgeschaft. In de nacht van 27 op 28 januari dienden honderden ondernemers alsnog een aanvraag voor een premie volgens de WIR. De Belastingdienst is eind februari 1988 direct begonnen met een grootscheeps onderzoek.

In totaal zijn bij 9100 naamloze en besloten vennootschappen de boeken gecontroleerd, waarbij werd nagegaan of is gefraudeerd met aankoopdata van investeringen. Daarbij ging het om WIR-claims van 15.000 gulden of meer. Investeringen die voor 28 februari waren gedaan, kwamen nog in aanmerking voor een premie van 12,5 procent. Na een opeenstapeling van WIR-tegenvallers besloot het kabinet tot afschaffing van de investeringregeling en de maatschappijhervorming die het kabinet Den Uyl met de WIR beoogde bleef uit.

Volgens Van Amelsvoort illustreert de WIR-actie dat een landelijke aanpak van fraude effectiever kan worden aangepakt nu de Belastingdienst is geherstructueerd. De Belastingdienst pleit voor landelijke controle-acties.

VNO-werkgeversvoorzitter Rinnooy Kan typeerde vanmorgen het bedrag van 435 miljoen gulden als “omvangrijk”. Tijdens zijn maandelijke persconferentie onderstreepte de werkgeversvoorzitter dat de schuldigen streng moeten worden aangepakt.

De bewindslieden van financiën hebben in de Tweede Kamer een paar keer gezegd dat een deel van het geld dat binnen zal komen met het onderzoek naar de fraude met de WIR zal worden besteed aan de dekking van WIR-premies die nog niet zijn uitbetaald. Het gaat hierbij volgens Van Amelsvoort om een bedrag van ongeveer 195 miljoen gulden. De rest van het bedrag zal worden besteed aan een verbetering van de infrastructuur.