Winst Van Leer lager vooral door verlies op sterling

De internationale verpakkingsgroep Van Leer verwacht dit jaar een winst te behalen van 50 à 52 miljoen gulden, tegen 58 miljoen gulden in 1991.

Vooral de depreciatie van het pond sterling met circa twintig procent breekt Van Leer op. Niettemin zal de winst in het tweede semester iets hoger uitvallen dan de 24 miljoen gulden in de overeenkomstige periode vorig jaar. Om verdere winstval in 1993 te voorkomen heeft de raad van bestuur een aantal kostenbesparende maatregelen getroffen. Zo zullen de salarissen voor middelbaar en hoger personeel volgend jaar worden bevroren. Verder heeft bij de Duitse dochter 4P Folie Forchheim, producent van pvc-verpakkingen, een reorganisatie plaats waardoor 200 van de 1.000 arbeidsplaatsen verloren gaan.

Vooral 4P ondervindt tegenslag op de markt voor industriële toepassingen van tape. Het bedrijf maakt deel uit van de 4P-verpakkingsgroep, die vorig jaar voor 613 miljoen door Van Leer werd overgenomen van Unilever. De totale concernomzet van Van Leer zal dit jaar stijgen van 2,9 tot 4 miljard gulden.

Ten opzichte van het eerste semester was er in de tweede helft van dit jaar in percentages gemeten sprake van een resultaatverbetering. In de eerste zes maanden daalde de winst met 21 procent van 34 tot 27 miljoen gulden. Over geheel 1992 bedraagt de resultaatverslechtering 12 procent.