Wanted

Hij bestaat ongetwijfeld in vele varianten, maar ik ken hem met de automonteur die bij een langs de snelweg gestrande Rolls Royce wordt geroepen. Na wat snuffelen en drentelen geeft hij één trap tegen het voertuig en de motor schiet weer aan. Dat is dan vijfhonderd gulden, zegt hij. Voor één trap? protesteert de eigenaar. Nee, zegt de monteur, die trap is een tientje, en die vierhonderdnegentig gulden zijn voor het weten wáár.

Dit stukje lijkt op die trap. Vanaf het eind van de volgende zin zal het geheel uit de tekst van iemand anders bestaan. Hoe de schrijver heet weet ik niet, zijn naam is onleesbaar gemaakt, maar hij is agent bij de Amsterdamse Spoorwegpolitie, speciaal belast met graffiti-bestrijding.

PROCES VERBAAL VAN BEVINDINGEN.

Na onderzoek is ons, (doorhaling), het navolgende bekend geworden. Graffiti is een uit Amerika overgewaaide jeugdcultus (aldaar bijzonder populair). Graffiti is de artmethode (kunstuiting) van de HIP HOP cultuur.

De graffiti-artiest heeft zijn eigen zogeheten house-style. Zijn werkstukken, welke hij van tevoren ontwerpt, (Designs) en waarvan hij een voorstudie maakt, heten Pieces (een werkstuk welke uit meerdere kleuren bestaat). Een snel ontwerp heet een Quick Piece en bestaat uit twee kleuren (meestal ingekleurd met grijs) en een Throw Up is een werkstuk welke niet is ingekleurd (is gelijk aan een omlijning van een Piece), beide dienen hoofdzakelijk als voorstudie voor een Piece en tegelijkertijd als herkenning. De Tag is een naam in fantasieschrift, een handtekening en visitekaartje tegelijkertijd. De graffitti-artiest gebruikt veelal verfspuitbussen en dikke viltstiften als materiaal waarmee de graffiti op muren, wanden, schuttingen, bouwketen e.d. wordt aangebracht.

De uitspraak van een bepaald woord kan van invloed zijn op de schrijfwijze; zo klinkt Gue hetzelfde als Gu en Vandel hetzelfde als Vandl. Op een beperkte ruimte of bij gebrek aan verf kan zo gebruik worden gemaakt van het verkleinde woord.

DE GESPROKEN GRAFFITI TAAL

Area: gebied.

Background Frunch: meerkleurige achtergrond.

Battle: uitdagen (oorlog).

Black Book: schetsboek van de graffer en zijn vrienden.

Block Buster: rechte vierkante letters.

Bomben: Alles onderkliederen (het harde werk).

Buff: schoonmaken met chemicaliën.

Byten: kopiëren, plagiaat plegen.

Cap: het dopje van de spuitbus.

End To End: over de volledige breedte.

Fade: het overlopen van kleuren in elkaar.

Graffen: piece, tag of outline aanbrengen.

Happy Family: de gehele trein.

Inside Frunch: letters met meerdere kleuren inkleuren.

King: De maker van het perfecte masterpice.

Married Couple: een 2-wagen treinstel

Mix: de beste.

Panel Piece: op een trein, tussen de deuren, onder de ramen.

Racken: verf of spuitbussen stelen.

Rim: beroemd en bekend.

Toy: beginneling.

Wantend: zoeken (willen pakken).

Whole Car: de gehele treinwagon.

Waarvan door ons op respectievelijk ambtseed/ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat wij sloten en ondertekenden te Amsterdam op donderdag (doorgehaald).

De verbalisanten

(met dank aan Hans P.)

    • Jan Kuitenbrouwer