Sanering Lufthansa kan aanvang nemen

De leiding van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is het eens geworden met de ondernemingsraad over een sociaal plan voor de voorgenomen vermindering van het aantal arbeidsplaatsen van 50.000 tot 44.000 in de periode die loopt tot eind 1994.

De maatschappij heeft toegezegd dat zal worden geprobeerd om gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te voorkomen; werknemers die toch daarvan het slachtoffer worden zal bij ontslag eenmalig vijftien maanden salaris meegegeven worden.