Partijraad CDA vraagt ontzien van WAO'ers

ARNHEM, 30 NOV. De CDA-partijraad heeft de Kamerfractie een “duidelijk politiek signaal” gegeven dat de rechten van huidige arbeidsongeschikten moeten worden verdedigd. De christen-democraten hebben ook besloten de 1,5 procentsnorm voor ontwikkelingshulp op te geven.

De afgevaardigden van de CDA-Kamerkringen steunden zaterdag in Musis Sacrum te Arnhem het signaal om bestaande WAO-gevallen te ontzien dat werd verwoord door de Kamerkring Amsterdam. Een motie om de Kamerfractie tot een koerswijziging te dwingen, werd pas ingetrokken nadat fractieleider Brinkman had beloofd dat “hij zijn best” zou doen. Het signaal had volgens de Kamerkring Amsterdam het karakter van een “inspanningsverplichting”.

De CDA-achterban heeft daarmee bereikt dat het CDA het kabinetsvoorstel om uitkeringen van huidige WAO-ers jonger dan 50 jaar te bevriezen niet langer voluit steunt. Eerder was de PvdA-fractie al door de bocht gegaan, terwijl de verenigde oppositie (Groen Links, D66, VVD) van meet af aan tegen was.

Volgens Brinkman zijn er nu gesprekken gaande met het kabinet over mogelijke alternatieven. Maar hij garandeerde niemand zekerheid: “Ik laat me niet wegsturen met de boodschap: regel het maar en zie maar hoe je het regelt”.

De CDA-achterban trapte zaterdag regelmatig op de rem. Het voorstel van het partijbestuur om de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) - die alle arbeidsongeschikten een basisuitkering geeft - af te schaffen werd verworpen. Ook werd een motie aangenomen waarin een ministelsel in de sociale zekerheid uitdrukkelijk werd afgewezen.

In de discussie over de 1,5 procentsnorm voor ontwikkelingssamenwerking wist het CDA-bestuur de achterban wel te overtuigen tot een andere koers, al bleek een meerderheid uiterst krap te zijn: 114 voor, 92 tegen. De CDA-jongeren en het CDA-Vrouwenberaad wilden vasthouden aan de 1,5 procent van het nationaal inkomen voor hulp aan de derde Wereld. Het partijbestuur wist met een aantal toezeggingen, zoals de garantie dat de hulp aan de armste landen niet wordt verminderd, de meeste Kamerkringen over de streep te trekken.

Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) zei vanochtend voor de NCRV-radio het besluit “te betreuren”. Hij zei dat ook de PvdA nu een nieuwe norm moet gaan zoeken, maar voegde er aan toe dat het bedrag voor ontwikkelingshulp niet lager mag zijn dan wat Nederland nu geeft.