Papierconcerns KNP, VRG en BT gaan samen

ROTTERDAM, 30 NOV. Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken (KNP), Bührmann-Tetterode en de VRG-Groep gaan fuseren. Dit hebben de besturen van de drie concerns vanmorgen aangekondigd. Met de fusie van de drie ondernemingen ontstaat een papierconcern met een omzet van 13 miljard gulden en 30.000 werknemers.

Het concern wordt het tweede van Europa na het Zweedse Stora (omzet 15,3 miljard). De drie ondernemingen zijn actief in de papierindustrie, verpakkingen en de handel in en distributie van kantoorbenodigdheden. Reden voor de fusie is volgens de concerns de toenemende schaalvergroting in de papier- en verpakkingsindustrie. De drie ondernemingen verwachten voordelen te bereiken door de samenvoeging van de activiteiten, die elkaar grotendeels aanvullen.

De nieuwe onderneming wordt met een omzet van 3,5 miljard gulden in de verpakkingsindustrie een van de grootste concerns in deze markt in West-Europa. Volgens de bestuurders zal de combinatie op wereldschaal kunnen opereren op het gebied van de papierdistributie, waar een deelomzet wordt behaald van 3,1 miljard gulden. Alle drie de concerns maken in 1992 een moeilijk jaar door. Zowel de papier- en de verpakkingsindustrie als de distributie van kantoorartikelen lijden onder de teruglopende conjunctuur in Nederland en West-Europa. Of de krachtenbundeling een defensief karakter heeft kon vanmorgen nog niet worden bevestigd.

De fusie zal plaatshebben door uitgifte van nieuwe aandelen KNP, die worden geruild tegen 4 aandelen Bührmann-Tetterode of vijf aandelen VRG. KNP verwierf vorig jaar al een belang van 50,6 procent in VRG en bezit onder meer 40 procent van de Gelderse Papiergroep. BT heeft 46 procent van Ahrend, een beursgenoteerde distributeur van kantoorbenodigdheden, in bezit. De beurs houdt rekening met een bod van het nieuwe concern op de resterende aandelen van Ahrend.

Vanmorgen zijn de vakbonden en de ondernemingsraden van de concerns op de hoogte gesteld van de fusie. Ook het ministerie van economische zaken en de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn vanmorgen geïnformeerd. Formele goedkeuring van de SER is in Nederland nodig om de fusie doorgang te kunnen laten vinden. De Europese Commissie, die waakt over de gevolgen van fusies voor de concurrentieverhoudingen in de EG, is in de loop van vandaag geïnformeerd.

Pag 11: Bonden gematigd positief over fusie

Op de beurs werd de fusie, die naar verwachting eind januari 1993 is afgerond, goed ontvangen. Na de bekendmaking won het aandeel KNP acht procent op 29,40 gulden. BT won tachtig cent op 29,30 en VRG ging 90 cent omhoog naar 23,80.

De vakbonden FNV en CNV zijn voorlopig gematigd positief over het nieuwe papierconcern. FNV Druk en Papier: “De laatste jaren was er een dreiging dat een buitenlander een van de drie zou opkopen - als je kijkt hoe die Amerikanen en Zweden in Europa bezig zijn. Nu ontstaat er in elk geval een sterk concern van Nederlandse oorsprong”.

De Industrie- en Voedingsbond CNV is "niet direct tegen': “BT en KNP werken al jaren goed samen en wij hebben zodanig goede ervaringen met beide bedrijven dat wij vertrouwen hebben in de toekomst. In de jaren zeventig hebben zij gezamenlijk de problematische kartonsector gesaneerd en met vernieuwingen levensvatbaar gemaakt”. Voor de werkgelegenheid bestaat geen vrees bij de bonden, die ervan uitgaan dat op de langere termijn het aantal banen eerder zal toenemen.

Op basis van de omzetcijfers over 1991 is BT de grootste van de drie ondernemingen, gevolgd door VRG en KNP. KNP maakt van de drie concerns echter veruit de grootste winst. De bestuursvoorzitters van de drie concerns zullen plaatsnemen in het bestuur van een nieuw gevormde holding. Voorzitter van de holding wordt R. van Oordt (BT). F.J. de Wit (KNP) en K. de Kluis (VRG) worden ieder vice-voorzitter en leiden respectievelijk de groepen Industrie en Handel en Distributie.

VRG voorziet een winstdaling dit jaar van meer dan 50 procent van 53,5 miljoen in 1991 tot 25 miljoen. Bij Bührmann-Tetterode daalde het resultaat in de eerste drie kwartalen met bijna 38 procent tot 80 miljoen. KNP verwacht dit jaar een winst van 100 miljoen tegen 280 miljoen in 1991.