Ongevallenraad zal ramp onderzoeken

DEN HAAG, 30 NOV. De onafhankelijke Spoorwegongevallenraad, die onder leiding staat van mr. Pieter van Vollenhoven, zal een openbaar onderzoek instellen naar de toedracht van de treinramp van vanochtend nabij Hoofddorp. De raad is daarbij vooral aangewezen op gegevens van de Nederlandse Spoorwegen en van het ministerie van verkeer en waterstaat.

Drs. J.H. Pongers, waarnemend secretaris van de Spoorwegongevallenraad, vertelde vanochtend dat de raad morgen regulier overleg heeft en dat hij daar vrijwel zeker zal besluiten tot een openbaar onderzoek - een onderzoek dat resulteert in openbare zittingen waarbij de raad uiteindelijk bepaalt wat de oorzaak van de ramp moet zijn geweest. (De raad is alleen bedoeld om de oorzaak van spoorwegongevallen te achterhalen, niet om tuchtmaatregelen te nemen tegen eventuele schuldigen.)

Een woordvoerster van Verkeer en Waterstaat vatte de gang van zaken vanochtend als volgt samen: “De NS doet het onderzoek. De NS wordt daarbij gecontroleerd door Spoorwegtoezicht van het ministerie. De Spoorwegongevallenraad zal morgen vrijwel zeker een openbaar onderzoek aankondigen. De raad krijgt alle gegevens van de NS en kan nadere informatie van de NS vragen in het kader van haar openbaar onderzoek.” De woordvoerster benadrukte dat de raad absoluut onafhankelijk is en dus geheel los staat van zowel het ministerie als van de NS.

Pongers wees er vanochtend op dat de Spoorwegongevallenraad niet over een eigen technisch onderzoeksteam beschikt. Pieter van Vollenhoven, niet alleen voorzitter van de Spoorwegongevallenraad maar ook van de Raad voor de Verkeersveiligheid, pleit al jaren voor een zuiver onafhankelijke ongevallenraad voor alle grote ongelukken in het vervoer en verkeer, een raad (anders dan nu het geval is met de Spoorwegongevallenraad) met een eigen onafhankelijk (technisch) onderzoeksteam zoals de "National Transport Safety Board'(NTSB) in de Verenigde Staten.

Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) heeft recentelijk, mede op advies van Van Vollenhoven, onderzoek gelast naar het functioneren van de verschillende afzonderlijke ongevallenraden in Nederland en naar eventuele samenwerkingsvormen. Van Vollenhoven liet deze krant vorige maand weten te hopen dat dit onderzoek een eerste aanzet zal zijn voor een Nederlandse variant van de onafhankelijke NTSB.