Octrooi op planten

In NRC Handelsblad van 23 november schrijft octrooigemachtigde J.A.C. Kroesen een reactie op een, overigens inadequate, samenvatting van het artikel "Plantegenen Gemeenschapsgoed' in het oktobernummer van Natuur en Milieu. Kroesen zegt daarin dat patenten op planten niet bestaan.

Echter op 29 maart 1989 is door het Europees octrooibureau aan Lubrizol een patent toegekend, waaronder zonnebloemen en erwten vallen. Deze planten bevatten een door genetische modificatie veranderde hoeveelheid eiwitten. In de Verenigde Staten zijn, sinds in 1985 een eerste octrooi werd verleend op mais met een verhoogd tryptofaangehalte, meer patenten op genetisch veranderde planten verleend. Voorts is er een EG-richtlijn in voorbereiding die het patenteren van biotechnologisch verkregen plantevariëteiten moet vergemakkelijken. Dat patenten op planten bestaan, maakt ze overigens niet gewenst. Gegeven de natuurlijke kruisingsmogelijkheden is een patent op een plant veelal praktisch onwerkbaar. Een patent op planten is voor Europese boeren een stap achteruit vergeleken bij het traditionele kwekersrecht. En in de relatie met de Derde wereld vormen patenten op planten een regelrechte ramp.

    • Prof.Dr. L. Reijnders