NeVoBo

Oud-voorzitter Piet de Bruin was tegen, maar toch ging de bondsraadsvergadering van de Nederlandse Volleybal Bond akkoord met een wijziging van de structuur binnen de volleybalbond.

Belangrijkste verandering is de verzelfstandiging van de top, nodig geacht om de nationale teams en de eredivisie makkelijker en sneller te besturen. De top krijgt een eigen sector, waarvan de voorzitter tevens in het hoofdbestuur komt. Net als de voorzitters van de twee andere "zelfstandige' sectoren, wedstrijdwezen alsmede opleidingen en techniek. Het aantal personen in het hoofdbestuur wordt kleiner, zes of zeven in plaats van elf. De structuurcommissie is nog niet klaar, want de plannen dienen verder te worden uitgewerkt.