Nasjonale Party

Op 23 november schrijft Jan de Boer in NRC Handelsblad dat de Frysk Nasjonale Party overbodig is geworden.

Welnu, of een partij overbodig is maken de kiezers wel uit. Dat de Frysk het woord Nasjonale in haar naam handhaaft is geen blijk van intolerantie en plaatst haar evenmin in een rijtje tussen Serviërs en Kroaten zoals Jan de Boer insinueert. Ook de PvdA is een nationale partij. Alleen dan een Nederlands nationale, zij opereert binnen het Nederlands nationale democratische stelsel en vindt het niet nodig dit in haar naam te vermelden. De FNP is een partij voor Friesland, gaat uit van de eigen positie van de Friezen en wil hier via democratische weg een gelijkwaardige plaats aan geven. De FNP dient dus de Friezen, niet de Nederlandse staat als zodanig, en wil dit duidelijk maken met haar naam.

Onjuist is de conclusie van De Boer dat de FNP geen consistent beleid zou kunnen voeren omdat de FNP-leden bij landelijke verkiezingen geen duidelijke voorkeur voor één partij hebben. In deze trend redenerend zouden ook de Nederlandse parlementariërs geen consistent beleid kunnen voeren omdat zij, van links tot rechts, een voorkeur voor, de toen nog, presidentskandidaat Clinton hadden. Het FNP-lidmaatschap zegt niets op Nederlands-nationaal niveau, maar wel op provinciaal niveau en de FNP heeft daar dan ook succes. Dat dat steekt bij een partij die op lokaal niveau onlangs een verschrikkelijke electorale dreun gekregen heeft moge uit De Boers verdachtmakingen blijken.

    • J. Kramer