Nabestaandenwet geldt vanaf april voor ongehuwden

DEN HAAG, 30 NOV. Weduwen en weduwnaars die ongehuwd hebben samengewoond krijgen niet per 1 januari 1993 een uitkering maar op zijn vroegst per 1 april.

Staatssecretaris Ter Veld (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de Eerste en de Tweede Kamer vanmiddag een brief gestuurd waarin ze pleit voor uitstel van dit deel van de nieuwe Nabestaandenwet. In de huidige Weduwen- en Wezenwet krijgen weduwen en weduwnaars die samenwoonden helemaal geen uitkering. In de nieuwe wet is dat wel het geval. Daar staat tegenover dat weduwen en weduwnaars die getrouwd waren maar nu samenwonen, hun uitkering kwijt raken. Ook is sprake van een verlaging van het uitkeringsniveau. De Eerste Kamer keerde zich vorige week tegen het wetsvoorstel voor de Nabestaandenwet, omdat de senatoren vreesden dat te veel samenwonenden recht op een uitkering zouden krijgen. Met name de CDA-fractie eiste dat weduwen en weduwnaars niet alleen materieel maar ook formeel moeten aantonen dat ze samengewoond hebben, bijvoorbeeld met een samenlevingscontract.