Meisjesklassen

Allochtone meisjes kunnen in aparte klassen onderwijs krijgen, schrijft Wallage in zijn Onderwijsemancipatienota. NRC Handelsblad van 24 november berichtte dat de ouders anders weigeren hen naar school te sturen.

Hoe geëmancipeerd is het om meisjes bij elkaar te zetten omdat ze van hun ouders niet tussen de jongens mogen? En wat komt er dan nog van integratie in de Nederlandse samenleving terecht? Meisjes moeten bij elkaar gaan zitten om rolpatronen te doorbreken, niet om ze te bevestigen. Alle meisjes hebben dat nodig. Met elkaar vormen ze een intercultureel geïntegreerde groep, waarin de ontwikkeling tot weerbaarheid een kans krijgt en de meisjes leren hoe ze in de maatschappij voor zichzelf op moeten komen.

Op onze meisjesmavo zijn alle meisjes welkom. Maar we houden de jongens niet weg. Integendeel, de directeur is een man, er zijn mannelijke docenten en als we een disco, toneelavond of andere manifestatie organiseren, zijn ook jongens altijd van harte welkom.

    • A.P.M. Broekhuisen