Joodse Raad

In NRC Handelsblad van 23 november stond een artikel getiteld "Joodse Raad bepaalde in Den Haag deportatie joden'. Genoemd artikel gaat over een congres, waarin, aldus het artikel, de vraag zal worden gesteld hoe de Duitsers overal in Europa de jodenvervolging organiseerden. Indien achter de titel twee vraagtekens hadden gestaan was het heel anders geweest, nu suggereert de kop van het stuk dat de Joodse Raad aansprakelijk is geweest voor de deportatie van de joden.

    • L. de Levie