Innovest brengt opnieuw negatief beleggingsresultaat

Het onroerend-goedfonds Innovest heeft in het derde kwartaal van 1992 nog slechter gedraaid dan eerder dit jaar, toen het gerapporteerde resultaat ook al teleurstelde.

Het beleggingsresultaat kwam in het derde kwartaal op 73 miljoen negatief uit. Eind juni was dat nog maar 33,6 miljoen gulden negatief. “Slechte marktomstandigheden” zorgden voor een daling van het eigen vermogen van 712 miljoen gulden per eind december 1991 tot 601 miljoen gulden per eind september 1992. Per aandeel zakte het eigen vermogen in deze periode van 88,86 naar 75,04 gulden. Op de Amsterdamse beurs noteerde het aandeel vrijdag jl. 40,40 gulden. In juli bereikten de stukken een hoogste koers voor dit jaar van 81,80 gulden. De laagste koers van dit jaar werd gesignaleerd op 22 september met 35,50 gulden.

Aan de inkomstenkant ging het naar verhouding iets beter. In de eerste negen maanden van het boekjaar stabiliseerde de huuropbrengst, in vergelijking met dezelfde periode in 1991 toen 65 miljoen gulden werd ontvangen, zich op 66 miljoen gulden. Het netto exploitatieresultaat daalde van 34,4 miljoen tot 32,4 miljoen gulden of van 4,46 naar 4,04 gulden per aandeel. De directie handhaaft de eerder uitgesproken verwachting dat over geheel 1992 4,25 gulden per aandeel ruim zal worden gehaald. De vermogensverliezen - ontstaan uit het beleggingsresultaat - zijn niet verwerkt in dit cijfer.

Het beheer van Innovest (het voegere Bogamij) wordt uitgeoefend door een tot het verzekeringsconcern Nationale-Nederlanden behorende beheermaatschappij.