Illegalen

Tot het moment dat de jumbo in de Bijlmer neerstortte, bestond er nauwelijks discussie over de illegalen die in Nederland wonen.

Nederlanders vonden het blijkbaar geen probleem dat er mensen in Nederland wonen die geen verblijfsvergunning hebben. Nederlanders hadden er ook geen probleem mee dat de getroffen illegalen zich na de ramp straffeloos mochten aanmelden. Een ieder begreep dat een illegaal zich niet aanmeldt bij de politie, als hij daarmee het risico loopt gestraft te worden. Maar dan: wat doet de Nederlandse regering om meer getroffen illegalen aangemeld te krijgen? Zij biedt asiel en een verblijfplaats aan. Op dat moment kon iedere Nederlander bedenken dat veel meer illegalen zich zouden aanmelden dan alleen de getroffenen. Uiteraard vliegen adelaars op een lijk af. En dat had de Nederlandse regering natuurlijk ook voorzien. De Nederlandse regering wist dat het Nederlandse volk van dat moment af de niet-getroffen illegalen zou afwijzen. Met een humanitair lijkend aanbod heeft de Nederlandse regering de illegalen tot probleem gemaakt. Dit is een heel goede truc geweest om bij het anti-illegalen-beleid het Nederlandse volk achter zich te krijgen.

    • Y. Kalaç