H. Arron: geëigende maatregelen tegen Bouterse

PARAMARIBO, 30 NOV. De Surinaamse regering zal volgens H. Arron, een van de leiders van het regerende Nieuw Front, “geëigende maatregelen” nemen tegen Desi Bouterse naar aanleiding van diens redevoering vrijdagavond tijdens een massabijeenkomst van de Nationaal Democratische Partij. Arron, die zondag sprak tijdens het congres van zijn partij NPS, noemde als reden het feit dat Bouterse zich in zijn redevoering niet loyaal aan de regering heeft getoond. President Venetiaan heeft nog niet gereageerd op de speech van Bouterse.

Volgens NPS-ondervoorzitter A. Jessurun zal het ontslag van Bouterse uit het leger, en daarmee uit staatsdienst, verder ambtelijk worden afgehandeld. Bouterse had zelf zijn ontslag als legerleider ingediend na een conflict met de regering over een speech in het militaire kampement, maar neemt eerst nog zijn resterende verlof op. President Venetiaan heeft commandant Iwan Graanoogst als tijdelijk plaatsvervanger benoemd. Bouterse noemde zijn ontslag vrijdag onherroepelijk.

Voor het ontslag van Bouterse is een resolutie (vergelijkbaar met een KB in Nederland) nodig, waarover in de ministerraad moet worden beslist. Over de datum van het ontslag van Bouterse bestaat nog onduidelijkheid, omdat zijn verlofdagen nooit zijn geadministreerd. Volgens de ambtelijke regels kan maximaal drie maanden aan verlof worden opgespaard. Dat betekent dat Bouterse op zijn laatst drie maanden na een kabinetsbesluit uit het leger wordt ontslagen. De verwachting is dat president Venetiaan hem niet meer verlof zal toestaan, indien de afgetreden legerleider dit zou claimen. In de regering gaan stemmen op om de drie maanden verlof waarop Bouterse nog recht kan hebben af te kopen.