EG beraadt zich over toelaten van asielzoekers

LONDEN/ BONN, 30 NOV. Europese ministers voor immigratiezaken zijn vandaag in Londen bijeen om de spoedprocedures te harmoniseren waarmee "duidelijk onterechte' asielzoekers kunnen worden uitgezet. Ook willen de EG-lidstaten criteria vastleggen waarmee landen van herkomst snel kunnen worden gedefinieerd als veilig, dat wil zeggen "zonder risico van vervolging'. De Bondsrepubliek Duitsland wil dat er een lijst met landen wordt vastgesteld, maar staat daarin alleen.

De maatregelen worden genomen tegen de achtergrond van de in omvang toenemende stroom vluchtelingen in de landen van de Europese Gemeenschap, die vooral in Duitsland voor spanningen zorgt. Bondskanselier Kohl verzekerde gisteren dat de Duitse strafwetten “met alle kracht” toegepast zullen worden tegen degenen die deelnemen aan geweld tegen buitenlanders. De bondskanselier reageerde daarmee op kritiek uit het buitenland, onder meer uit Israel, dat het land te langzaam en niet hard genoeg zou optreden tegen aanslagen van rechts-radicalen. Drie Israelische parlementsleden hebben een voorgenomen bezoek aan Duitsland afgezegd uit protest tegen het oplevende antisemitisme.

In heel Duitsland, en ook elders in Europa zoals in Barcelona en Amsterdam, werden gisteren protestdemonstraties gehouden tegen vreemdelingenhaat en geweld tegen buitenlanders. In Kiel en Mölln, waar vorige week drie Turksen stierven na aanslagen van brandstichters op hun huizen, raakten rivaliserende Turkse en Turks-Koerdische jongeren met elkaar slaags.

De twaalf EG-ministers proberen vandaag afspraken te maken over het uitzetten van afgewezen asielzoekers naar derde landen. De Britse minister Clarke zei vanochtend tegen de BBC dat de Gemeenschap een antwoord moet vinden op het grootscheepse misbruik van asielrecht. De organisatie voor de rechten van de mens, Amnesty International, meent dat de EG met behoud van alle rechtswaarborgen ook tot snellere procedures kan komen en wel door de beroepsprocedures te bekorten.

De EG probeert vandaag ook de criteria voor gezinshereniging te harmoniseren. Ook het vluchtelingenprobleem in het vroegere Joegoslavië komt aan de orde. De twaalf landen zullen vooral proberen kennelijk ongegronde asielverzoeken met dezelfde criteria te gaan afwijzen. Afwijzing zou bijvoorbeeld mogelijk worden in het geval dat de aanvrager “bevredigende bescherming” in een ander land kan krijgen. De claim van vervolging in eigen land “heeft duidelijk geen waarde”, is “duidelijk frauduleus” of een “duidelijk misbruik van de asielprocedure”. Voordat de beslissing wordt genomen krijgt de asielzoeker een gesprek met een ambtenaar. In ieder geval zullen die aanvragers worden geweigerd van wie “redelijkerwijs verwacht mocht worden” dat ze in dezelfde geografische regio zouden blijven. Wie in eigen land nog een beroep kon doen op de rechter om aan de vervolging een einde te maken, wordt ook geweigerd.

Amnesty International meent dat een groep machtige Europese landen nu bezig is vluchtelingen van vervolging "om te dopen' tot illegale immigranten en vreest dat daarvan een sterk negatieve invloed zal uitgaan op de andere ondertekenaars van het Vluchtelingenverdrag van Genève.