Dat vrouwelijke wetenschappelijke medewerkers ...

Dat vrouwelijke wetenschappelijke medewerkers regelmatig wordt gevraagd om waar te nemen op het secretariaat doet vermoeden dat zij breder inzetbaar worden geacht dan hun mannelijke collega's.

Sandra Boekhold, LU Wageningen

De trend van tijdelijke aanstellingen, gecombineerd met een beoordeling op basis van het aantal publikaties, leidt tot een kwaliteitsvermindering van de individuele publikatie.

P. Gevers, LU Wageningen

Als alle Kretenzers leugenaars waren, zou niemand dat weten.

Peter A. Finke, LU Wageningen

De gang van zaken in de periode van conflicten (de zestiende eeuw) toont aan dat een hoge belastingdruk leidt tot een grote creativiteit in het bedenken van mogelijkheden om daaraan te ontsnappen.

P.J.M. Martens, Katholieke Universteit Brabant

De grootste voordelen van leerprojecten (alternatieve straffen), ten opzichte van de traditionele detentiestraffen voor jongeren, zijn: de aanzienlijke financiële besparing voor de overheid en het feit dat de jongeren in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

Marja J. Vreeman, Rijksuniversiteit Groningen

Er zijn meer aanwijzingen dat de Schepper door de mens is geschapen dan dat er aanwijzingen zijn dat het omgekeerde het geval is.

F.R. van der Leij, Rijksuniversiteit Groningen