D66 en het moeilijke kiezen

“Mensen zijn geen lid van D66 geworden om op een congres komma's te verplaatsen”, zegt de nieuwe partijvoorzitter Wim Vrijhoef in het laatste nummer van zijn partijblad. Hij werd zaterdag op zijn wenken bediend. Het congres van D66 sloot bijna de nationale luchthaven.

Uitbreiding van Schiphol zou pas mogen als er aan een hele reeks strenge milieu-eisen zou zijn voldaan, luidde de tekst van een motie. Met zulke eisen kan de vliegtent bij Amsterdam beter meteen dicht, liet het Kamerlid Dick Tommel weten. Maar zonder zulke helderheid zou D66 afglijden naar de positie van een vage middenpartij, zei de vroegere fractievoorzitter, Laurens-Jan Brinkhorst.

Brinkhorst, tegenwoordig directeur-generaal milieuzaken bij de EG en ooit door een partijgenoot getypeerd als een politicus met “brandend maagzuur van ambitie”, geldt als kandidaat voor een toekomstig ministerschap. Om verdere conflicten te voorkomen werd besloten een studiebijeenkomst over Schiphol te beleggen.

Nog een ander spanninkje moest worden weggemasseerd. Vice-fractievoorzitter Wolffensperger had het in Elsevier gewaagd het fenomeen Van Mierlo kritisch te bespreken. Deze kreeg te veel aandacht en dat was slecht voor de continuïteit van de partij, zei Wolffensperger, die zichzelf als opvolger van Van Mierlo ziet.

Zichtbaar in zichzelf pratend zat hij zaterdag op het podium het antwoord op een vraag over het interview te repeteren. Hij had niets anders dan een “heel duidelijke boodschap” willen uitdragen, zei hij toen de vraag eindelijk kwam. “Als een partij groeit en zich geconfronteerd ziet met de vraag dat we straks wellicht gaan regeren, dan vereist dat dat we nu al kritisch kijken naar elementen van de partij.” Met Van Mierlo heeft D66 een fractievoorzitter “waar de andere partijen stinkend jaloers op zijn”, zei hij, in het midden latend wat hij zelf vond. (KV)

    • Kees Versteegh