Cinemien dwingt in geding rectificatie af over misbruik subsidie

AMSTERDAM, 30 NOV. Directeur San Fu Maltha van filmdistributeur Meteor Film moet zijn beschuldiging aan concurrent Cinemien over misbruik van subsidiegeld intrekken. In kort geding wees vorige week mr. J.C. van Dijk, vice-president van de Amsterdamse rechtbank die eis van Cinemien aan het adres van Meteor Film toe.

Aanleiding voor het kort geding was een interview met Maltha in het oktober-november-nummer van het filmblad Skrien. Daarin trok Maltha van leer tegen Cinemien, omdat deze door het ministerie van WVC voor het uitbrengen van kunstzinnige films gesubsidieerde stichting de commerciële filmdistributeurs oneigenlijke concurrentie aan zou doen. De gewraakte passage luidt: “Bovendien is het uitermate dubieus om als gesubsidieerde distributeur onder de vlag van een commerciële distributietak de goed lopende films uit te brengen. Daarmee naai je de subsidiegever een groot oor aan. Misschien ben ik een Don Quichot, maar ik zal de strijd hiertegen niet opgeven, voordat ik alle middelen heb gebruikt”.

Maltha duidt met zijn beschuldiging op een vermeende verstrengeling van belangen tussen de stichting Cinemien en de op hetzelfde adres gevestigde commerciële maatschappij Film Company Amsterdam BV. Dergelijke beschuldigingen over onoirbare transacties tussen beide maatschappijen waren de afgelopen jaren informeel al eerder te horen in de wandelgangen van het Nederlandse bioscoopbedrijf. In het vonnis wordt gesteld dat het enkele feit dat Cinemien in 1988 een film (Bagdad Café) heeft overgedragen aan de Film Company niet kan leiden tot het oordeel dat de financiële belangen van de stichting en de vennootschap op een jegens de subsidiegever ongeoorloofde wijze zijn verstrengeld. Vergelijkbare uitspraken van Maltha in het julinummer van het blad Film van de Nederlandse Bioscoopbond (NBB) missen ook grond, maar hoeven niet gerectificeerd te worden, omdat er sindsdien al geruime tijd verstreken is.

Achtergrond van de commotie vormt het voornemen van de minister van WVC om de huidige subsidieregeling, die twee distributeurs, Cinemien en International Art Film, elk voor ruim 500.000 gulden per jaar ondersteunt, ter discussie te stellen. Meerdere bij de NBB (sinds kort: Nederlandse Federatie voor de Cinematografie) aangesloten distributeurs bepleiten een regeling, die hen ook in staat stelt subsidie te ontvangen. Vooral Meteor Film heeft sinds het laatste filmfestival van Cannes Cinemien min of meer de oorlog verklaard, door bij voorbeeld met flinke garantiebedragen de rechten van buitenlandse films voor de neus van de gesubsidieerde distributeur weg te kapen.