CDA in discussie

VAN DE MAN die keer op keer daadkracht eiste om van de voorgenomen ingreep in de WAO eindelijk ook eens een ondubbelzinnig besluit te maken, wordt nu daadkracht gevraagd om de kabinetsvoorstellen alsnog aan te passen.

Het was afgelopen zaterdag een ongemakkelijke dag voor CDA-fractievoorzitter Brinkman. Een openlijke nederlaag op de partijraad van het CDA bleef hem weliswaar bespaard, maar toen had hij al toegezegd zich te zullen inspannen voor een soepeler behandeling van de arbeidsongeschikten die al over een uitkering beschikken. Het verzet van het partijkader tegen dit onderdeel van de kabinetsplannen bleek onverwacht groot. De voornemens van ruim een jaar geleden leidden eerder tot een totale ontwrichting van de Partij van de Arbeid, maar laten het CDA nu ook niet onberoerd. Terwijl Brinkman coalitiepartner de PvdA waarschuwde de kabinetsvoorstellen niet verder te versoepelen, voltrok zich in zijn eigen partij een omslag in het denken richting PvdA. Dat maakt het allemaal des te pijnlijker voor de aanstaande CDA-leider.

De gang van zaken op de partijraad van het CDA betekent dat de WAO niet langer een potentieel conflictpunt is dat de coalitie bedreigt. In de Tweede Kamer was het alleen nog maar de fractie van het CDA die het kabinet steunde in zijn voornemen arbeidsongeschikten van onder de 50 jaar niet van de kortingsmaatregelen te vrijwaren. Slechts het voortbestaan van het kabinet als inzet zou theoretisch alsnog een meerderheid hebben kunnen forceren. Maar deze mogelijkheid is na "het signaal' van de CDA-partijraad zelfs geen theoretische meer.

HET PRESTIGE van Brinkman, die zich persoonlijk zo had gecommiteerd aan het oplossen van de WAO-kwestie, heeft ontegenzeggelijk een deuk opgelopen. De CDA-achterban heeft duidelijk gemaakt niet langer kritiekloos achter de partijleiding aan te lopen. En de WAO is niet het enige geschilpunt.

Het debat over het loslaten van de 1,5 procentsnorm voor ontwikkelingshulp verliep ook al moeizaam. Diverse bezweringsformules waren nodig om te voorkomen dat de partij zich alsnog op de 1,5 procent-norm zou vastleggen. Partij en Brinkman zullen elkaar de komende tijd dan ook nog wel een paar keer tegenkomen.

Welk CDA zich straks aan de kiezer zal presenteren, blijft intussen onzeker. Te vaak gaat de aandacht van de grootste politieke partij van Nederland louter uit naar consolidatie van haar machtspositie en wordt elk intern debat bij voorbaat verijdeld. Daar komt nu verandering in, maar dat maakt het profiel van de partij, althans voorlopig, onduidelijk.