Boze boeren houden actie in Den Haag

MIDDELBURG/PARIJS/DEN HAAG, 30 NOV. Ongeveer vijfhonderd boeren uit het hele land zullen woensdag naar Den Haag gaan om te protesteren tegen het onlangs tussen de EG en de VS gesloten landbouwakkoord. Ook de rest van de week zullen boeren op verschillende plaatsen in het land actie voeren.

De boeren willen woensdag een vergadering bezoeken van het Landbouwschap in het Haagse SER-gebouw en een petitie aanbieden aan koningin Beatrix. Volgens de actievoerders moeten de landbouwvertegenwoordigers zich tot het uiterste inspannen om de landbouwafspraken, die zijn gemaakt in het kader van de Gatt-onderhandelingen over vrijere wereldhandel, van tafel te krijgen. Bovendien zouden zij de politiek moeten aansporen tot meer steun aan de boeren.

Volgens een woordvoerder van het organiserend actiecomité willen de boeren woensdag ook spreken met landbouwspecialisten van verschillende politieke partijen. Volgens A.A. Jaarsma, algemeen-secretaris van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité (federatie van regionale landbouworganisaties) zal ook de politici duidelijk worden gemaakt hoe de boeren over het landbouwakkoord denken. “Het kan nog alle kanten op met de acties”, aldus Jaarsma.

Een delegatie van landbouwers zal waarschijnlijk naar Huis ten Bosch gaan om de koningin een petitie aan te bieden. Volgens een van de organisatoren van de actie, de Zeeuwse boerin J. de Koning, is het niet de bedoeling de koningin persoonlijk "lastig te vallen': “Daarvoor zijn wij haar te goed gezind”. De boeren zeggen al tevreden te zijn als een van haar medewerkers het verzoekschrift aanneemt.

Morgen voeren vooral boeren in Friesland en Overijssel acties. Met tractoren, voorzien van vlaggen en spandoeken, zullen ze hun collega's uitzwaaien die de grootscheepse demonstratie van boeren uit heel Europa in Straatsburg willen bijwonen. In Goes kwamen zaterdag ruim tachtig boeren bijeen op de markt, waar zij uit protest tegen het Gatt-akkoord vijftien ton uien, aardappelen en winterwortelen op straat stortten.

Premier Lubbers waarschuwde de boeren vrijdag om uitsluitend met democratische middelen actie te voeren. Acties zoals in Frankrijk, inclusief blokkades van wegen, noemde hij “niet proportioneel” en “niet redelijk”.

De Franse premier Bérégovoy heeft, in een verwijzing naar de grote boerenprotestactie morgen in Straatsburg, de landbouwers gewaarschuwd “niet met vuur te spelen”. “Als het protest ontaardt in geweld - wat ik ten zeerste zal veroordelen - zullen de beelden daarvan schade toebrengen aan onze landbouwprodukten en aan Frankrijk”, aldus de premier in een interview met een Elzasser krant.

Straatsburg intussen treft voorbereidingen voor de komst van de naar verwachting 50.000 à 70.000 landbouwers uit verscheidene Europese landen. Er worden tweeduizend politiemensen paraat gehouden, ziekenhuisbedden worden in gereedheid gebracht en naamborden die verwijzen naar EG-instellingen worden tijdelijk verwijderd. Eerder waren dergelijk objecten doelwit van boze boeren.

Uit opiniepeilingen die dit weekeinde zijn gepubliceerd in het tijdschrift Le Point blijkt dat 69 procent van de ondervraagde Fransen een eventueel veto van de regering tegen het landbouwakkoord steunt en dat 82 procent sympathie heeft voor de acties van de boeren.