Zielloze overmaatsde dozen en lachspiegels (2)

Sommige uitspraken die in deze krant zijn gedaan door de nieuwe voorzitter van de BNA, Carel Weeber, behoeven niet te worden beschouwd als representatief voor de collegae, wie hij geacht wordt te vertegenwoordigen.

Nederlandse binnensteden met een rijk bezit aan architectonisch cultureel erfgoed, missen volgens mij niet de zegeningen van een aderlating door een bombardement, om in staat te zijn de bouwkunst te bevorderen.

Integendeel zijn zij gespaard gebleven voor het verkeerd plaatsen van de vele fantasiearme en zielloze overmaatse dozen en lachspiegels, die nu als horizonvervuilende elementen aan hun periferie zijn gesitueerd.

Waar zij dan ook nog gemakkelijker en sneller worden vervangen door volgende generaties, weliswaar tegen een hoge kostpriijs aan verspilling van geïnvesteerde energie en grondstoffen.

Cultuurbarbarisme in het bijzonder te verwijten aan de "onderlaag' lijkt mij dan ook misplaatst.

    • W.J. van der Pluijm