Veel "kerkbranden' in het oosten van Java

JAKARTA, 28 NOV. Het Indonesische parlement heeft gisteren gediscussieerd over recente "kerkbranden'. Vorige week zou een aantal christelijke kerkgebouwen in brand zijn gestoken in de overwegend islamitische provincie Oost-Java. Enkele parlementariërs vroegen de chef-staf van de strijdkrachten, generaal Try Sutrisno, of er waarheid schuilt in de berichten dat militairen en politie ter plaatse laks hadden gereageerd op de brandstichtingen.

De generaal bestreed dat er sprake was geweest van nalatigheid en kondigde een onderzoek aan naar de recente incidenten. “Dit is geen godsdienstig, maar misdadig gedrag”, aldus Try, die de bevolking opriep tot “religieuze harmonie”. Legerwoordvoerders zeiden dat naar aanleiding van de jongste gebeurtenissen in Oost-Java arrestaties waren verricht, maar zeiden niet hoeveel.

De kerkbranden van vorige week staan niet op zichzelf. Volgens bronnen in de rooms-katholieke kerk zijn begin deze maand in de Noordsumatraanse stad Pangkalan Brandan, vlakbij de grens met de streng islamitische provincie Atjeh, verschillende katholieke en protestantse kerken aangevallen door gemaskerde lieden, die naar binnendrongen en onder meer altaren omverhaalden.

Hoewel in Indonesië over het algemeen vreedzame betrekkingen bestaan tussen de verschillende godsdienstige gemeenschappen, leeft er onder de moslims, die met zo'n 85 procent ver in de meerderheid zijn, onrust over wat zei de "toenemende kerstening' noemen. Er zijn geen statistische aanwijzingen voor deze tendens en vooraanstaande moslimleiders distantiëren zich van dit verhaal. Hoewel aanvaringen als die van de laatste weken sporadisch blijven, maakt men zich in legerkringen wel degelijk zorgen over “misbruik van de religie” in het openbare leven. Volgens de militairen is dit “schadelijk voor de nationale eenheid”.