Subsidie op remingratie Antillianen opgeheven

DEN HAAG, 28 NOV. Remigranten met de Nederlandse nationaliteit (Antillianen en Arubanen) komen straks niet meer in aanmerking voor subsidie op grond van de basis-remigratieregeling. Daartoe heeft het kabinet gisteren besloten.

In september had minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) in de Tweede Kamer al aangekondigd de remigratiesubsidie voor Antillianen en Arubanen af te schaffen omdat er te vaak misbruik van wordt gemaakt. De basismigratieregeling voorziet in een tegemoetkoming in de reis- en verhuiskosten alsmede de kosten van levensonderhoud in de eerste twee maanden na aankomst van de remigrant. De regeling geldt niet alleen de remigratie van Arubanen en Antilianen, maar ook die van Turken, Marokkanen, Tunesiërs, Joegoslaven, Kaap-Verdianen en Surinamers alsmede vluchtelingen en asielgerechtigden. Voor deze categoriën blijft de remigratieregeling van kracht.