STERN

In het artikel "De eerste wereldoorlog is nu pas voorbij' (Boekenbijvoegsel21-11-1992) spreekt Fritz Stern over zijn "vriend Havel'. Dat moet zijn "kennis Havel'.