Proef met lage snelheid succesvol

DEN HAAG, 28 NOV. Het instellen van 30 kilometer-zones in woonwijken leidt tot veel minder verkeersslachtoffers. Dit heeft het ministerie van verkeer en waterstaat gisteren bekend gemaakt.

Uit onderzoek dat in opdracht van het departement is uitgevoerd, blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers met 30 tot 80 procent is gedaald op die plaatsen waar een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur is ingevoerd. Behalve het aantal slachtoffers is op deze plekken ook het doorgaand verkeer afgenomen.

Tachtig procent van de bewoners van wijken met 30 kilometer-zones is tevreden met de herinrichting, 86 procent vindt 30 kilometer per uur een juiste snelheid. Tijdens het onderzoek werd de situatie in dertien 30 kilometer-zones in drukke wijken bekeken. In Eindhoven en Rijswijk liep het aantal verkeersslachtoffers met 80 procent terug.

Uit een andere enquête blijkt dat 40 procent van 283 ondervraagde gemeenten inmiddels is overgegaan tot de aanleg van één of meer 30 kilometer-zones. Van de overige 60 procent is een derde van plan binnenkort zo'n zone aan te leggen. Het ministerie spoort gemeenten aan om omwille van de verkeersveiligheid 30 kilometer-zones in te voeren.