Prince de Lignac

Het opnemen van de Prince de Lignac (alias Bram van Leeuwen) door Van Lennep in zijn lijstje van schrijvers en muzikanten die in de oorlog op de een of andere wijze voor de nazi's hebben gewerkt (Zaterdags Bijvoegsel, 7 november) is, gezien de achtergrond van Son Altesse, een enorme faux pas.

Hij heeft toch nooit van de Duitse bezetters geprofiteerd? Integendeel, zou ik zeggen. Afgezien daarvan is zijn recht op de door hem gevoerde titel in werkelijkheid even onbetwistbaar als dat van onze vorstin op de (van de graven van Baux afkomstige) titel Prinses van Oranje.

    • W. Mullepad