Ontwikkelingshulp

NRC Handelsblad van 17 november bericht dat de regering de norm voor ontwikkelingshulp heeft 'geschrapt'. Ook wordt eraan herinnerd dat de Verenigde Naties de bekende norm van 0,7 procent van het bruto nationaal produkt (BNP) hanteren.

Niet bekend

Toegegeven moet worden, dat na '70 wel enige convergentie is verkregen. Doch bij de huidige omvang van de hulp (0,35 procent van het BNP) zou het meer dan negen eeuwen duren voordat de inkomens (voor dezelfde beroepen) van de arme en de rijke landen aan elkaar gelijk zouden zijn geworden. En het officiele hulpbedrag van 0,7 procent zou die duur van het ontwikkelingsproces maar met twee procent bekorten. Zelfs de twee procent hulp houdt de duur nog boven de acht eeuwen.

Deze cijfers maken de toegenomen immigratie wel begrijpelijk. Het beperken van die immigratie met politiegeweld is te verwerpen. Een betere methode is de behoefte aan immigratie te verminderen en dat kan door meer ontwikkelingshulp. Het is, zo bezien, in ons eigen belang de ontwikkeling van de arme landen te versnellen. Het is geen idealisme of altruisme; het is alleen minder kortzichtig.

    • J. Tinbergen