Nieren proeven

Zo cryptisch (dit althans volgens redacteur J.K. onder het kopje 'Nieren liggen Brinkman zwaar' in 'De Haagse Staat' van 23 november) drukte Bert de Vries zich niet uit.

Wie enigszins in de bijbel thuis is, weet dat de nieren van de mens (met het hart) daarin vaak het symbool zijn van de zetel van het gevoelsleven. Het proeven van de nieren heeft dan de, overigens ook in Van Dale genoemde, betekenis van het op waarde onderzoeken. Bijvoorbeeld in Psalm 7:10: "Gij die de harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God". In die zin was de uitspraak van De Vries om tijdens het eten de nieren van enkele van zijn partijgenoten wat beter te proeven, uitstekend te plaatsen.

    • Mr.Drs. L.C. Brinkman
    • Dr. B. de Vries