Nederlandse reders wellicht onder Antilliaanse vlag

De Nederlandse reders dreigen de koopvaardijvloot onder Antilliaanse vlag te brengen als niet op korte termijn binnen de EG overeenstemming wordt bereikt over een Europees scheepsregister. Dit zei de voorzitter van de redersvereniging KVNR vrijdag.