Nederlands veevervoer mijdt routes Frankrijk

ROTTERDAM, 28 NOV. Franse douane- en politieambtenaren raden Nederlandse exporteurs van stamboekvee aan om Frankrijk voorlopig te mijden. De aangekondigde acties van de Franse boeren kunnen volgens de autoriteiten in de grensplaats Maubeuge leiden tot molestering van de vracht.

De Franse boeren zijn woedend over het ontwerp-landbouwakkoord dat vorige week tussen Europa en de Verenigde Staten is afgesloten, waarbij onder andere afspraken zijn gemaakt over het intrekken van exportsubsidies voor Europese boeren. De Franse boerenorganisatie Coordination Rurale kondigde eerder deze week aan vanaf dinsdag acties te gaan voeren bij de grenzen om te voorkomen dat vrachtauto's met agrarische produkten uit Nederland, Ierland, de Verenigde Staten en Duitsland Frankrijk binnenkomen. Coordination Rurale wil dat de douane deze vrachtwagens bij de grenzen zal tegenhouden.

De Franse boeren richten zich tegen Nederland, omdat EG-commissaris Frans Andriessen nauw betrokken is geweest bij het opstellen van het landbouwakkoord.

In een reactie op de waarschuwing van Franse zijde hebben de vee-exporteurs Cavee Coveco en Schaap gisteren besloten een veezending van 400 vaarzen, bestemd voor Algerije, vanuit Heerlingen per boot naar Algerije te vervoeren. Dat zal volgens de vee-exporteurs enkele tienduizenden guldens meer kosten dan het gebruikelijke transport over de weg.

De Nationale Organisatie voor het beroepsgoederenvervoer Wegtransport (NOB Wegtransport) hoopt dat het niet tot acties tegen Nederlandse vrachtwagens zal komen. “Wij hopen dat de Franse regering ingrijpt”, zegt een woordvoerder van NOB Wegtransport. De ondernemersorganisatie Evo, die de logistieke en transportbelangen voor de Nederlandse internationale handel behartigt, adviseert ondernemingen in de landbouw echter nu al om het wegvervoer in of door Frankrijk uit te stellen of andere transport-alternatieven te zoeken.