J.C.Bloem

In de krant van 23 november (J.C. Bloem herdacht: voorbij, o en voorgoed voorbij, pagina 7) stond dat het eerste exemplaar van het jaarboek van de J.C. Bloem Stichting met de door James Brockway in het Engels vertaalde gedichten van Bloem werd overhandigd aan A.L. Söteman. Dit is niet juist, het eerste exemplaar werd overhandigd aan James Brockway.