"Hoorcolleges op universiteiten verminderen'

ZOETERMEER, 28 NOV. Minder hoorcolleges en meer “contacturen waar interactie van studenten met de docent voorkomt”.

Dat is een van de 83 aanbevelingen van een commissie die voor minister Ritzen van onderwijs de "studeerbaarheid' op de universiteiten en hogescholen heeft onderzocht.

Studeerbaarheid van het onderwijs omschrijft de commissie, onder leiding van prof. dr. W. Wijnen, als “het ontbreken van voor de studie belemmerende factoren”. Het gaat er om of studenten ook werkelijk binnen de gestelde studieduur hun programma kunnen afronden.

Het advies van de commissie-Wijnen is gevraagd op aandringen van PvdA-kamerlid Netelenbos. Studenten worden door invoering van de "tempobeurs' wel aangesproken op hun vorderingen, vond zij, maar de universiteiten moeten hen ook de gelegenheid geven het programma tijdig af te werken.

Belangrijk is dat de docenten bij de aanbieding van hun studieprogramma meer rekening houden met de wensen en interesses van de studenten, aldus de commissie. Vandaar ook de voorkeur voor werkcolleges, practica en vragenuurtjes boven de hoorcolleges.

Bovendien is de commissie van mening dat er meer tussentijdse toetsing moet zijn om de studenten houvast te geven. Ook moet er meer begeleiding komen en moeten de studenten leren hoe ze zelfstudie goed kunnen aanpakken. Van een voorbeeld-tijdtabel zou de student kunnen aflezen of zijn studietempo overeen komt met de tijd die de gemiddelde student over het programma doet. Die voorbeeld-tabel moet uitdrukkelijk, zo vindt de commissie, enige tijd inruimen voor vertraging in de studievoortgang.

Ook de universiteiten moeten hun resultaten tussentijds bijhouden. Jaarlijks zouden ze dan, zo stelt de commissie zich voor, op een "onderwijsdag' hun werk moeten evalueren. Pas als een universiteit kan aantonen dat ze er alles aan gedaan heeft om vertraging te voorkomen en de studenten doen nóg te lang over de studie, kan gesproken worden over verkorting van het programma of verlenging van de studieduur. Met die opmerking spreekt de commissie onder meer de technische universiteiten aan, die al jaren pleiten voor een verlenging van de studieduur voor hun studenten.