Gatt is dood, zegt topman Gomez van Thomson

PARIJS, 28 NOV. Alain Gomez, president-directeur van het Franse staatsbedrijf Thomson (elektronica), heeft gisteren in de kolommen van het Franse dagblad Le Monde fors uitgehaald naar de handelsorganisatie Gatt. In plaats van een wereldhandelsstelsel ziet hij meer in de vorming van een groot Europees handelsblok, als tegenhanger van bij voorbeeld Japan.

“Gatt is dood, vermoord door het Japanse cynisme”, schrijft Gomez. Japan dringt al dertig jaar lang doodgemoedereerd en ongestraft overal binnen en de Gatt doet net of ze niets ziet.” De Europese landbouwers, zo meent Gomez, worden naar de brandstapel gestuurd, omdat ze zich "schuldig' maken aan bescherming van hun markt. Als Europa wil slagen dan moet zij, zoals Pruisen en Japan al eerder deden, kiezen voor protectionisme en niet voor een starre wereldvisie.

Gomez adviseert Europa om een vrijhandelszone naar het voorbeeld van de Nafta (het onlangs gesloten vrijhandelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico) te vormen en de toegang tot die markt niet weg te geven aan “landen waaraan wij niets verschuldigd zijn en die niets voor ons kunnen doen”.

“Een echte macht filosofeert alleen over haar eigen macht”, schrijft de topman van Thomson, die eraan herinnert dat de Verenigde Staten ook pas aan vrijhandel zijn gaan denken (1945) toen zij hun plaats in de wereld hadden veroverd. En dezer dagen, aldus Gomez, heeft Amerika besloten om Europa af te nemen wat zij aan Japan niet terug durft te vragen; een verwijzing naar het vooral in Frankrijk omstreden landbouwakkoord tussen de VS en de EG waarvan de Franse landbouwers grote nadelen vrezen. Het is aan Europa, besluit Gomez, om de nieuwe internationale handelsregels voor te schrijven.

Gomez' betoog staat in schril contrast met de woorden van Ernest-Antoine Seillière, vice-president van de Franse werkgeversorganisatie CNPF, die gisteren zei dat het onjuist is om door een Frans veto tegen het landbouwakkoord “de gehele nationale economie in gevaar te brengen omdat een sector (landbouw) in moeilijkheden verkeert”. Seillière wees erop dat de omzet van de landbouw kleiner is dan die van de vijf grootste Franse bedrijven, waaronder Thomson. (AFP)