Export van Landbouwprodukten; als percentage van totale export

De export van Nederlandse landbouwprodukten bedroeg in 1990 ruim 30 miljard dollar of 50 miljard gulden. Nederland verdient bijna één op de vier guldens met de export van agrarische produkten. In Europa exporteert alleen Frankrijk meer agrarische produkten, ter waarde van 33 miljard dollar (55 miljard gulden) in 1990.

Hoe het akkoord tussen de VS en de EG zal uitpakken voor Nederland valt nog te bezien. Aan de ene kant wordt het exporteren van veel agrarische produkten - zoals onder andere graan en zuivel - moeilijker omdat boeren op minder exportsubsidie kunnen rekenen. Aan de andere kant kunnen andere agrarische sectoren juist profiteren van het verdwijnen van deze restricties. In de eerste acht maanden van dit jaar - blijkt uit cijfers van Landbouw en visserij - heeft de grootste toename in export van agrarische produkten plaats bij drie produkten zonder exportsubsidies: bier, aardappelprodukten en snijbloemen.

(Onderzoek: Niek den Tex)