Eén miljoen premie op obligatie Ned. Kanker Instituut

Bij de maandelijkse loting van de renteloze premie-obligatielening 1988/98 ten laste van het Nederlands Kankerinstituut is de prijs van één miljoen gulden terechtgekomen op de obligaties (van 1.000 gulden nominaal) genummerd 182710.