BROOKLYN (1)

In de tekst van een bespreking van Rob van Scheers van twee boeken over Brooklyn (Boekenbijvoegsel 21-11-92) komt een zinsnede voor die misverstand kan wekken, waar hij zegt: ""... allemaal kozen ze het spoor van de Brit Henry Hudson, die in september 1609 het anker van zijn "Half Moon' liet zakken ...''.

Het zal de schrijver toch wel bekend zijn, dat het schip van de Nederlandse Oost-Indische Compagnie, waarvan Hudson de schipper was (die meende op weg te zijn naar Oost-Indië), "De Halve Maen' heette?

Voorts zou de door hem genoemde "Hollandse' West-Indische Compagnie ten rechte Nederlandse West-Indische Compagnie moeten worden genoemd. Hoewel de invloed van Amsterdam groot was, werkte deze (in 1621 opgerichte) maatschappij niet onder een octrooi van de Provincie Holland doch onder dat van de Staten-generaal van de Republiek.

    • Johannes Tjaardstra